Договір публічної оферти
Інтернет-магазина кліматичного обладнання «ОПТ-КОНД»

Загальні положення

1.1 Ця оферта є офіційною пропозицією фірмового інтернет -магазину https://optcond.com.ua/ , далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://optcond.com.ua/ (далі - «Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в терміни і за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступне значення:

* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної операції.

* «Продавець» - компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті

* «Покупець» - фізична особа, що укладає з Продавцем Договором на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, що представлені на Інтернет-сайті, вказані Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати.

 

Предмет Договору

 

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині , в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

Порядок оформлення замовлення

 

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, що представлений на сайті Інтернет-магазину та є в наявності.

4.2. Будь-яка позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі Менеджер компанії зобов'язаний повідомити про це Покупця (по телефону, через електронну пошту або месенджер).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його на товар аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

 

Порядок оплати замовлення

 

Накладеним платежем

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділеннях транспортних компаній за готівковий розрахунок у гривнях.

5.2. При не поступленні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

 

Умови доставки замовлення


6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині , здійснюється до пунктів видачі транспортних компаній, де і відбувається видача замовлень.

6.2. Разом з замовленням Покупцю надаються документи згідно з законодавством України.

 

Права та обов'язки сторін:

 

7.1. Продавець має право:

- у односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині ;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

Відповідальність сторони

 

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригінального товару виключно з-за різної кольорової передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформлені замовлення;

- за затримку та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставки товару), які виходять з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, спричинену його діями (особисто, або навіть якщо під його логіном діяла інша особа) фізичним особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. За обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами.

8.5. Сторони зобов’язуються прикладати максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

Інші умови


9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку внести зміни в поточний договір за умови попередньої публікації його на сайті https://optcond.com.ua/

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та наступної оплати товару) Покупець надає Продавцю свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між Сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправки повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків.

 

Порядок повернення товару відповідної якості

 

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазині відбувається згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазині здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару відповідної якості, Інтернет-магазин по факту повернення товару повертає Покупцю сплачену ним за товар грошову суму, з урахуванням компенсації витрат Інтернет-магазина, що стосувались доставки товару Покупцю.

 

Строк дії договору

 

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, що зробила пропозицією про укладення такого договору, повідомлення про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостої статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії Договору, він може бути розірваний за взаємною згодою Сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати дійсний договір у односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

ФОП Ігнатенко В. Т.

07510, Київська обл., Броварський р-н,

с. Перемога, вул. Хрещатик, буд. 16

ЄДРПОУ 2243013666

e-mail: v.ignatenko@sensei.com.ua

тел.: +38(098) 712-66-01